تبلیغات
Onevp.ir - یک نقطه گریز
دسته بندی : فیلم های آموزشی ,
[http://www.aparat.com/v/4ydm0]
برچسب ها : خطای پرسپکتیو , ایجاد خطای پرسپکتیو , آموزش پرسپکتیو , پرسپکتیو در هندسه , هندسه 2 , هندسه 2 معماری , هندسه ترسیمی 2 , هندسه ترمسی , هندسه ترسیمی , آموزش هندسه ترسیمی , آموزش هندسه 2 , آموزش پرسپکتیو 2 نقطه ای , آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای , آموزش پرسپکتیو 1 نقطه ای , پرسپکتیو یک نقطه ای , آموزش پرسپکتیو 1 نقطه ایی , سایه در هندسه , آموزش سایه زنی , آموزش سایه زدن , آموزش سایه زدن اشکال , آموزش سایه زدن در هندسه , سایه زدن در پرسپکتیو , آموزش سایه زن , سایه زنی در هندسه , آموزش سایه زنی در هندسه , آموزش سایه زنی در پرسپکتیو , سایه زند , زدن سایه در هندسه , آموزش زدن سایه در هندسه , آموزش زدن سایه در پرسپکتیو , پله گرد , پرسپکتیو سه نقطه ای , پلان پله , اموزش پرسپکتیو , پلان پله گرد , دانلود کتاب پرسپکتیو , کتاب پرسپکتیو , دانلود آموزش پرسپکتیو , آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای , آموزش پرسپكتیو , پرسپکتیو کاوالیر , پرسپکتیو دیمتریک , عکس پله گرد , برسبکتیو , کتاب آموزش پرسپکتیو , روش ترسیم پرسپکتیو , آموزش ترسیم پرسپکتیو , طراحی پله گرد , آموزش کشیدن پرسپکتیوجنرال , پرسپکتیو 3 نقطه , دانلود کتاب آموزش پرسپکتیو , دانلود کتاب عکس پرسپکتیو دونقطه ای , آموزش رسم پرسپکتیو , نحوه رسم پرسپکتیو , برسبکتیو سه نقطه ی , دانلود رایگان اموزش پرسپکتیو , کتاب پرسپکتیو 2نقطه ای , رسم پرسپکتیو دونقطه فرار , پلان و نمای پله ی گرد , پرسپکتیو پله , پرسپکتیو1 نقطه ای , اموزش پرسپکتیوسه نقطه ای , راه پله گرد , روش ترسیم پلان ایزومتریک , پرسپکتیوپله , پرسپکتیو داخلی , دانلود آموزش پرسپكتیو , عکس پرسپکتیو 3نقطه ای , جزوه آموزش پرسپکتیو , تصاویر پرسپکتیو 3 نقطه , دانلود كتاب پرسپكتیو , روش ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای , پرسپکتیودونقطه ای , اموزش رسم پرسپکتیو دستی ازاد همراه با , پرسپکتیو دو نقطه ای داخلی و خارجی , پرسپکتیو پله گرد , رسم پرسپکتیو ایزومتریک , نقشه پله گرد , دانلود كتاب آموزش پرسپكتیو , فیلم خطای پرسپکتیو ,

دسته بندی : آموزشی ,

 ما فقط سایه ای رو آموزش میدیم  که پرتو های نور دقیقا موازی با پرده تصویر هستن ، یعنی منیع نور ما دقیقا یا در طرف راست یا کاملا در طرف چپ قرار دارد  مانند شکل زیر
برچسب ها : پرسپکتیو در هندسه , هندسه 2 , هندسه 2 معماری , هندسه ترسیمی 2 , هندسه ترمسی , هندسه ترسیمی , آموزش هندسه ترسیمی , آموزش پرسپکتیو , آموزش هندسه 2 , آموزش پرسپکتیو 2 نقطه ای , آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای , آموزش پرسپکتیو 1 نقطه ای , پرسپکتیو یک نقطه ای , آموزش پرسپکتیو 1 نقطه ایی , سایه در هندسه , آموزش سایه زنی , آموزش سایه زدن , آموزش سایه زدن اشکال , آموزش سایه زدن در هندسه , سایه زدن در پرسپکتیو , آموزش سایه زن , سایه زنی در هندسه , آموزش سایه زنی در هندسه , آموزش سایه زنی در پرسپکتیو , سایه زند , زدن سایه در هندسه , آموزش زدن سایه در هندسه , آموزش زدن سایه در پرسپکتیو , پله گرد , پرسپکتیو سه نقطه ای , پلان پله , اموزش پرسپکتیو , پلان پله گرد , دانلود کتاب پرسپکتیو , کتاب پرسپکتیو , دانلود آموزش پرسپکتیو , آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای , آموزش پرسپكتیو , پرسپکتیو کاوالیر , پرسپکتیو دیمتریک , عکس پله گرد , برسبکتیو , کتاب آموزش پرسپکتیو , روش ترسیم پرسپکتیو , آموزش ترسیم پرسپکتیو , طراحی پله گرد , آموزش کشیدن پرسپکتیوجنرال , پرسپکتیو 3 نقطه , دانلود کتاب آموزش پرسپکتیو , دانلود کتاب عکس پرسپکتیو دونقطه ای , آموزش رسم پرسپکتیو , نحوه رسم پرسپکتیو , برسبکتیو سه نقطه ی , دانلود رایگان اموزش پرسپکتیو , کتاب پرسپکتیو 2نقطه ای , رسم پرسپکتیو دونقطه فرار , پلان و نمای پله ی گرد , پرسپکتیو پله , پرسپکتیو1 نقطه ای , اموزش پرسپکتیوسه نقطه ای , راه پله گرد , روش ترسیم پلان ایزومتریک , پرسپکتیوپله , پرسپکتیو داخلی , دانلود آموزش پرسپكتیو , عکس پرسپکتیو 3نقطه ای , جزوه آموزش پرسپکتیو , تصاویر پرسپکتیو 3 نقطه , دانلود كتاب پرسپكتیو , روش ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای , پرسپکتیودونقطه ای , اموزش رسم پرسپکتیو دستی ازاد همراه با , پرسپکتیو دو نقطه ای داخلی و خارجی , پرسپکتیو پله گرد , رسم پرسپکتیو ایزومتریک , نقشه پله گرد , دانلود كتاب آموزش پرسپكتیو ,

دسته بندی : آموزشی ,


برای رسم دایره در اولین مرحله باید مربع محاط دایره را رسم کنیم

سپس قطر های مربع را که از مرکز دایره عبور میکنند را رسم میکنیم مطابق شکل:

دایره بقچه

برچسب ها : پرسپکتیو در هندسه , هندسه 2 , هندسه 2 معماری , هندسه ترسیمی 2 , هندسه ترمسی , هندسه ترسیمی , آموزش هندسه ترسیمی , آموزش پرسپکتیو , آموزش هندسه 2 , آموزش پرسپکتیو 2 نقطه ای , آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای , آموزش پرسپکتیو 1 نقطه ای , پرسپکتیو یک نقطه ای , آموزش پرسپکتیو 1 نقطه ایی , آموزش رسم دایره , رسم دایره , رسم دایره در هندسه ترسیمی , آموزش رسم هندسه در دایرع , دایره , دایره چیست , دایره چیست؟ , هندسه 2دو , هندسه دو , رسم دایره در هندسه دو , رسم دایره درس هندسه 2 , آموزش رسم دایره در هندسه , هندسه 2 معمار ی , پله گرد , پرسپکتیو سه نقطه ای , پلان پله , اموزش پرسپکتیو , پلان پله گرد , دانلود کتاب پرسپکتیو , کتاب پرسپکتیو , دانلود آموزش پرسپکتیو , آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای , آموزش پرسپكتیو , پرسپکتیو کاوالیر , پرسپکتیو دیمتریک , عکس پله گرد , برسبکتیو , کتاب آموزش پرسپکتیو , روش ترسیم پرسپکتیو , آموزش ترسیم پرسپکتیو , طراحی پله گرد , آموزش کشیدن پرسپکتیوجنرال , پرسپکتیو 3 نقطه , دانلود کتاب آموزش پرسپکتیو , دانلود کتاب عکس پرسپکتیو دونقطه ای , آموزش رسم پرسپکتیو , نحوه رسم پرسپکتیو , برسبکتیو سه نقطه ی , دانلود رایگان اموزش پرسپکتیو , کتاب پرسپکتیو 2نقطه ای , رسم پرسپکتیو دونقطه فرار , پلان و نمای پله ی گرد , پرسپکتیو پله , پرسپکتیو1 نقطه ای , اموزش پرسپکتیوسه نقطه ای , راه پله گرد , روش ترسیم پلان ایزومتریک , پرسپکتیوپله , پرسپکتیو داخلی , دانلود آموزش پرسپكتیو , عکس پرسپکتیو 3نقطه ای , جزوه آموزش پرسپکتیو , تصاویر پرسپکتیو 3 نقطه , دانلود كتاب پرسپكتیو , روش ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای , پرسپکتیودونقطه ای , اموزش رسم پرسپکتیو دستی ازاد همراه با , پرسپکتیو دو نقطه ای داخلی و خارجی , پرسپکتیو پله گرد , رسم پرسپکتیو ایزومتریک , نقشه پله گرد , دانلود كتاب آموزش پرسپكتیو ,

دسته بندی : آموزشی ,

بقچه پرسپکتیو

اگر دوربین عکاسی را کاملا عمود بر زمین و موازی با ضلع روبرویی  یک ساختمان قرار دهیم و  یک عکس بگیریم . نتیجه بدست  آمده یک تصویر با  پرسپکتیو یک نقطه ای میشود
یعنی همه دیوارها و ضلع های ساختمان به سمت یک نقطه  حرکت میکنند.
برچسب ها : پرسپکتیو در هندسه , هندسه 2 , هندسه 2 معماری , هندسه ترسیمی 2 , هندسه ترمسی , هندسه ترسیمی , آموزش هندسه ترسیمی , آموزش پرسپکتیو , آموزش هندسه 2 , آموزش پرسپکتیو 2 نقطه ای , آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای , آموزش پرسپکتیو 1 نقطه ای , پرسپکتیو یک نقطه ای , آموزش پرسپکتیو 1 نقطه ایی , پله گرد , پرسپکتیو سه نقطه ای , پلان پله , اموزش پرسپکتیو , پلان پله گرد , دانلود کتاب پرسپکتیو , کتاب پرسپکتیو , دانلود آموزش پرسپکتیو , آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای , آموزش پرسپكتیو , پرسپکتیو کاوالیر , پرسپکتیو دیمتریک , عکس پله گرد , برسبکتیو , کتاب آموزش پرسپکتیو , روش ترسیم پرسپکتیو , آموزش ترسیم پرسپکتیو , طراحی پله گرد , آموزش کشیدن پرسپکتیوجنرال , پرسپکتیو 3 نقطه , دانلود کتاب آموزش پرسپکتیو , دانلود کتاب عکس پرسپکتیو دونقطه ای , آموزش رسم پرسپکتیو , نحوه رسم پرسپکتیو , برسبکتیو سه نقطه ی , دانلود رایگان اموزش پرسپکتیو , کتاب پرسپکتیو 2نقطه ای , رسم پرسپکتیو دونقطه فرار , پلان و نمای پله ی گرد , پرسپکتیو پله , پرسپکتیو1 نقطه ای , اموزش پرسپکتیوسه نقطه ای , راه پله گرد , روش ترسیم پلان ایزومتریک , پرسپکتیوپله , پرسپکتیو داخلی , دانلود آموزش پرسپكتیو , عکس پرسپکتیو 3نقطه ای , جزوه آموزش پرسپکتیو , تصاویر پرسپکتیو 3 نقطه , دانلود كتاب پرسپكتیو , روش ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای , پرسپکتیودونقطه ای , اموزش رسم پرسپکتیو دستی ازاد همراه با , پرسپکتیو دو نقطه ای داخلی و خارجی , پرسپکتیو پله گرد , رسم پرسپکتیو ایزومتریک , نقشه پله گرد , دانلود كتاب آموزش پرسپكتیو ,

دسته بندی : آموزشی ,

پرسپکتیو دو نقطه ای

پرسپکتیو دو نقطه ای

اگر دوربین عکاسی را کمی بچرخانیم ( لنز دوربین موازی با نمای روبرو نباشد) محور  y پرده تصویر را قطع میکند مانند محور X

و در این حالت نوع پرسپکتیو ما دو نقطه ای میشود و دو نقطه گریز پیدا میکند مانند شکل بالا که میتوان پیاده رو سمت راست را محورX و پیاده روی سمت چپ را محور y  در نظر گرفت که هر کدام به سمتی میروند (هرکدام به یک نقطه گریز مجزا)....

تفاوت قرار گرفتن  پلان شکل نسبت به پرده تصویر را میتوانید در شکل زیر ببینید
برچسب ها : پرسپکتیو در هندسه , هندسه 2 , هندسه 2 معماری , هندسه ترسیمی 2 , هندسه ترمسی , هندسه ترسیمی , آموزش هندسه ترسیمی , آموزش پرسپکتیو , آموزش هندسه 2 , آموزش پرسپکتیو 2 نقطه ای , آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای , آموزش پرسپکتیو 1 نقطه ای , پله گرد , پرسپکتیو سه نقطه ای , پلان پله , اموزش پرسپکتیو , پلان پله گرد , دانلود کتاب پرسپکتیو , کتاب پرسپکتیو , دانلود آموزش پرسپکتیو , آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای , آموزش پرسپكتیو , پرسپکتیو کاوالیر , پرسپکتیو دیمتریک , عکس پله گرد , برسبکتیو , کتاب آموزش پرسپکتیو , روش ترسیم پرسپکتیو , آموزش ترسیم پرسپکتیو , طراحی پله گرد , آموزش کشیدن پرسپکتیوجنرال , پرسپکتیو 3 نقطه , دانلود کتاب آموزش پرسپکتیو , دانلود کتاب عکس پرسپکتیو دونقطه ای , آموزش رسم پرسپکتیو , نحوه رسم پرسپکتیو , برسبکتیو سه نقطه ی , دانلود رایگان اموزش پرسپکتیو , کتاب پرسپکتیو 2نقطه ای , رسم پرسپکتیو دونقطه فرار , پلان و نمای پله ی گرد , پرسپکتیو پله , پرسپکتیو1 نقطه ای , اموزش پرسپکتیوسه نقطه ای , راه پله گرد , روش ترسیم پلان ایزومتریک , پرسپکتیوپله , پرسپکتیو داخلی , دانلود آموزش پرسپكتیو , عکس پرسپکتیو 3نقطه ای , جزوه آموزش پرسپکتیو , تصاویر پرسپکتیو 3 نقطه , دانلود كتاب پرسپكتیو , روش ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای , پرسپکتیودونقطه ای , اموزش رسم پرسپکتیو دستی ازاد همراه با , پرسپکتیو دو نقطه ای داخلی و خارجی , پرسپکتیو پله گرد , رسم پرسپکتیو ایزومتریک , نقشه پله گرد , دانلود كتاب آموزش پرسپكتیو ,