تبلیغات
Onevp.ir - یک نقطه گریز - کوبیاکس

کوبیاکس

1392/01/17
12:30
پوریا مژده


 دال تخت کوبیاکس

درحد فاصل مشهای میلگردی بالا و پایین به جای بتن غیر سازه ای گو یهای پلاستیکی توخالی از جنس پلی اتیلن بازیافت شده قرار میگیرند. نتیجه این امر دالی است که حدوداً 35 ٪ وزن کمتری نسبت به یک دال مشابه توپر دارد. این موضوع سبب میگردد که صرفه جویی قابل ملاحظ های در وزن تمام شده سقف و نیز مواد اولیه و  مصالح کل ساختمان حاصل گردد. چنانچه فناوری کوبیاکس را از دیدگاه کلی قابهای سازه ای مد نظر قرار دهیم ، بهره گیری از این فناوری مزایا و صرفه جوی یهای فراوانی را در ساخت و ساز به همراه خواهد داشت.
 ایده

یک پرنده چگونه پرواز می کند؟

یکی از اساسی ترین مشخص ههایی که پرندگان را قادر به پرواز می سازد ساختار استخوا نهای آنهاست. استخوا نهای یک پرنده با ساختاری فوق العاده مؤثر رشد می یابد. غشائی مستحکم با جدار ه ها و حفر ه های تودرتو که به گونه ای مناسب و حساب شده در محل خود قرار گرفته و پایداری معادل استخوا نهای توپر را به استخوان های پرنده می بخشد. حاصل ساختاری مؤثر است که جرم کمتری داشته و مواد سازنده کمتری در آن مورد استفاده قرار می گیرد. این ساختار سبک و مستحکم پرنده را قادر به پرواز میکند.
 
اصول طراحی

در فناوری کوبیاکس بار مرده غیر سازه ای حذف و خاصیت مقاومت دو محوره حفظ می گردد. همچنین با شکل گیری غشای بتنی مستحکم در قسمت فوقانی و تحتانی دال به همراه شکل گیری شبکه تیرچه های داخلی در دو امتداد در اثر قرار دهی گوی های تو خالی در سرتاسر فضای میانی دال بتنی می توان باربری بسیار مناسبی را برای این دال متصور شد.
زنجیره ارزشی کوبیاکس

فناوری کوبیاکس با تغ ییر ابعاد المان های سازه ای برآوردی جامع از اصلاحات و بهینه سازی را در امر ساختمان سازی میسر می سازد . با استفاده از فناوری  کوبیاکس نه تنها ارزش افزوده ساختمان بیشتر می شود بلکه موجب حفظ محیط زیست هم خواهد گردید.

کوبیاکس قابلیت انطباق با هر گونه معماری را داراست. نحوه چیدمان گوی های توخالی، اندازه و شکل دال بتنی بر اساس مقتضیات پروژه تعیین می گردند. کوبیاکس را می توان همراه با تکنیک های ساختمانی از قبیل پس کشیدگی و یا سازه های مرکب در دهانه های بلندتر از 18 متر مورد استفاده قرار داد.
اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مشابه روش های سنتی و با قابلیت اجرا در ضخامت دال همانند تصاویر زیر می باشد.
 


دال مجوف کوبیاکس

 دارای تائیدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی و
تائیدیه فنی از موسسه فنی دولتی تکنیک ساختمان آلمان (DIBT)
به شماره 282-15.1-Z
منتخب اول تکنولوژی سبز سال 2010 کشور سوئیس


 سبک، تخت، دو محوره

    دالهای تا 35 درصد سبک تر
    خیز کمتر
    ستون های لاغرتر
    کاهش بارهای وارد بر پی
    باربری دو محوره

دهانه

    قابلیت اجرا تا 18 متر دهانه
    حذف تمامی تیرهای اصلی و فرعی
    تا 40 درصد کاهش حجمی و عددی ستون ها

پلان باز

    فضای فراخ معماری
    انعطاف پذیری در پلان
    سهولت در تغییر کاربری در آینده
    سیستم دال ستون بدون آویز تیر

مقاومت در برابر زلزله

    کاهش وزن سازه
    کاهش اثر آسیب های زلزله

کاهش هزینه ها و حجم عملیات

    کاهش مصرف بتن
    کاهش مصرف آرماتور
    کاهش المان های سازه ای

پتانسیل کوبیاکس

    بهینه سازی المان های عمودی مانند ستون ها و دیوارها
    بهینه سازی دال و فنداسیون
    بهینه سازی المان های سخت کننده بدلیل کاهش بارهای افقی
    کاهش زمان ساخت و ساز
    کاهش هزینه های اجرای تاسیسات بدلیل حذف تیرها و مشکلات ناشی از آویز تیرها
    کاهش ارتفاع کلی سازه بدلیل بهینه سازی ارتفاع سقف
    افزایش فضای مفید


جدول برآورد كوبیاكس


- برآورد فوق بر اساس شرایط خاک نرمال تهیه گردیده و لذا بسته به شرایط خاک پروژه ممکن است مشخصات فونداسیون و به تبع آن مقادیر کلی مصرفی مصالح تغییر یابد.

- این مبلغ بصورت عام اشاره شده و بدیهی است بنا به متراژ و موقعیت کار متغیر خواهد بود.

- با عنایت به آنکه بر اساس استانداردهای مقررات ملی ساختمان ایران می بایست دیوار برشی جهت کنترل نیروی زلزله در ساختمان های گروه دال تخت تعبیه گردد، لذا مقادیر مصالح فوق با فرض کفایت دیوار برشی و جانمائی مناسب آن در هر دو جهت طولی و عرضی ساختمان برآورد گردیده است.

- جدول فوق با فرض ساختمان های روی سطح زمین تهیه گردیده و چنانچه در ساختمانی بدلیل حضور طبقات منفی نیاز به دیوار حایل بتنی باشد، هزینه آن می باست جداگانه محاسبه گردد.

- میزان میلگرد مصرفی بر مبنای کیلوگرم بر متر مربع زیربنا و بتن مصرفی متر مکعب بر متر مربع زیربنا می باشد.

سیستم کوبیاکس از گروه سیستمهای دال ستونی می باشد. به نحوی که دال تخت بتنی بدون نیاز به تیر مستقیماً بر روی ستونها و دیوارهای برشی استقرار می یابد.
نحوه محاسبه هزینه تمام شده اجرایی ساختمان بر اساس سیستم كوبیاكس

هزینه تمام شده ساختمان در بخش اجرای سازه (شامل فونداسیون، ستون، دیوار برشی و سقف) عبارت است از مجموع هزینه های زیر در متر مربع زیربنا:

۱. میلگرد مصرفی: میزان مقادیر میلگرد مصرفی بسته به نوع کاربری، تعداد طبقات، فواصل ستونها از جدول پیوست قابل استخراج می باشد.

۲. بتن مصرفی: میزان بتن مصرفی بسته به نوع کاربری، تعداد طبقات و فواصل ستونها از جدول پیوست قابل استخراج می باشد.

۳. خدمات و پشتیبانی کوبیاکس: هزینه خدمات و پشتیبانی کوبیاکس شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:

    خدمات مهندسی شامل طراحی، محاسبات و تولید نقشه های سازه بر اساس سیستم کوبیاکس، آموزش گروه مجری سقف، حق امتیاز استفاده از تکنولوژی در پروژه و نظارت بر مراحل اجرای سقف.
    تولید و تحویل کیج ماژولهای مورد نیاز پروژه

۴. دستمزد و اجراء: کارفرما لازم است که برای اجرا سازه پیمانکار مورد تائید خود را انتخاب نماید. بدیهی است حق الزحمه پیمانکار بر اساس شرایط منطقه و قیمت های متداول روز تعیین می شود.

 


موضوع: فن و ساختمان،
وبلاگی ساده برای دانشجویان معماری
.
بدون شک در دنیای امروز یکی از تاثیرگذارترین بخش های آموزشی،در فضاهای مجازی صورت می گیرد.در شرایطی که جست و جوی مطالب به شیوه های سنتی در دنیای مدرن امروز تا حدی اجتناب ناپذیر می نماید ،اما نمی توان نقش پررنگ محیط های مجازی را نادیده گرفت.شاید امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در گسترش دانش و ارتباطات دراین گونه فضاها،امکان به اشتراک گذاشتن نظرات و دیدگاه های انسان امروزی است.
متاسفانه آنچه در دنیای مجازی امروز شاهد آن هستیم،گسترش و انتشار موضوعات بدون در نظر گرفتن نیازهای خاص زمان است.اطلاعاتی فاقد طبقه بندی که به علت عدم درک درست از نیازاقشار مختلف ،صرفا به اشتراک گذارده می شوند و این گونه محیط ها ازآنجا که برنامه ی هدف داری بر روح موضوعاتشان حاکم نیست ،اغلب پس از مدتی بدون کارآیی و نتیجه ای تاثیرگذار عمرشان به پایان می رسد.
آنچه پرواضح است فقروبلاگ های علمی در حوزه های تخصصی دانش امروزیست.محیط هایی که اساس آن ها برپایه ی برنامه ای جامع و تاثیرگذار شکل گرفته باشد.
'یک نقطه گریز'' با رویکردی آگاهانه در جهت پیشرفت دانش و به اشتراک گذاری آن در حوزه ی تخصصی معماری ایجاد گردیده است.فضایی که مرزهای آن تمامی علاقه مندان به معماری را گرد هم می آورد و در قالب فضایی علمی، پیرامون مسائل مرتبط با معماری به گفت و گو می نشیند.
آدرس اصلی سایت www.onevp.ir
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به Onevp.ir - یک نقطه گریز است. || طراح قالب avazak.ir