تبلیغات
Onevp.ir - یک نقطه گریز - سیستم دال مركب فولادى – بتنى

سیستم دال مركب فولادى – بتنى

1392/01/16
18:06
پوریا مژده
سیستم هاى مركب دال فولادى - بتنى، یكى از اقتصادى ترین روش هاى ساخت سقف براى ساختمان ها، شناخته شده اند. این سیستم از مقاطع مختلط دال بتن مسلح بر روى ورق هاى ذوزنقه ا‌ى كه به تیرها و شاه تیرهاى فولادى متصل مى شوند، تشكیل شده است. عملكرد مختلط دال بتن مسلح فوقانى و ورق فولادى ذوزنقه ا‌ى تحتانى، نقش به سزائى در تأمین صلبیت سقف و رفتار مطلوب برشى آن خواهد داشت. چنا ن چه در این نوع سقف از تیرچه با جان مشبك استفاده شود مى توان تأسیسات مكانیكى و برقى را به آسانى در زیر سقف تعبیه نمود.‌ لذا امكان دسترسى به تأسیسات در مواقع بروز مشكل و خرابى احتمالى، ممكن خواهد شد.
این سقف ها در مقایسه با سقف هاى مرسوم در اسكلت هاى فولادى معمولى ساختمان ها، از وزن كمترى برخوردار بوده و بویژه با ساختمان هاى ساخته شده از LSF نیز همخوانى دارد. لذا ، فولاد سرد نورد شده عمده ترین كاربرد این سقف ها در سازه هاى فولادى اعم از نورد سرد یا گرم مى باشد. این سیستم در مركز تحقیقات ساختمان و مسكن مورد ارزیابى قرار گرفته و كاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

الزامات دال مركب فولادى - بتنى

-1 ارتفاع ورق هاى فولادى ذوزنقه ا ى در این مقاطع به‌75 mm محدود مى باشد.
-2 تامین ضوابط دیافراگم صلب با توجه به ضوابط موجود در فصل 12 آیین نامه ASCE7-05 و ضوابط موجود در استاندارد 2800 ایران الزامى است.
-3 حداكثر تغییرمكان مجاز ناشى از بار مرده حین اجرا به L/180 یا 20 میلی متر براى هر دهانه محدود مى گردد
4 حداكثر تغییرمكان مجاز ناشى از بار زنده بهره بردارى به L/360 براى هر دهانه محدود مى گردد.
-5 رعایت الزامات مربوط به بازشو در سقفها، بر اساس مبحث نهم مقررات ملى ساختمان الزامى ا ست.
-6 رعایت ضوابط طراحى برش گیرها بر اساس بند 7-2-1-10 مبحث دهم مقررات ملى ساختمان یا براساس ضوابط موجود در بخش 13 آیین نامه ASCE7- 05 الزامى‌ است.
-7 قطر گلمیخ هاى برشگیر باید 20 mm یا كمتر بوده و‌ حداقل ارتفاع آن ها بعد از نصب كه از بالاى ورق ذوزنقه ا‌ى اندازه گیرى مى شود ‌ 40 mmباشد.
 -8 ضخامت دال بتن آرمه در بالاى كنگره ورق ذوزنقه اى نباید كمتر از 50 mm كمتر باشد.
-9 رعایت مشخصات فولادهاى بكار برده شده براساس‌استاندارد  ASTMباحداقل Fy برابرMPa230 الزامى است.
-10 رعایت مشخصات بتن سازه ا‌ى جهت سقف كامپوزیت مطابق ضوابط موجود در AISC‌حداقل f’c   برابر 21MPa ‌و حداكثر آن برابر 70MPa جهت بتن مورد استفاده در دال بتن آرمه و همچنین رعایت ضوابط مربوط به آرماتورگذارى دال بتن آرمه بر اساس ضوابط موجود در آیین نامه  ACI 318- 05 الزامى است
-11  مقاومت تسلیم آرماتورهاى مورد استفاده در دال بتن آرمه مطابق ضوابط AISC نباید از رویه 525 MPa تجاوز نماید.
-12 رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشكارى اعضاى سردنوردشده مطابق استاندارد AISI وآیین نامه هاىAISC وAWS  الزامى ست.  
-13 رعایت ضوابط راهنماى طراحى Floor vibrations due to human activity منتشر شده توسط انجمن AISC جهت كنترل ارتعاش كف ها الزامى است.
-14 رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مركز تحقیقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با درنظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، كاربرى و وظیفه عملكردى عنصر ساختمانى ضرورى است.
-15 صدابندى هوابرد و كوبه ا‌ى سقف بین طبقات مى بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملى ساختمان تامین گردد.
-16 رعایت الزامات مبحث 19 مقررات ملى ساختمان، جهت صرفه جویى در مصرف انرژى الزامى است.
-17 درنظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب‌كلیه اجزاى تأسیسات مكانیكى و برقى در مرحله طراحى و اجراى سقف، ضرورى است.
-18 اخذ گواهینامه فنى براى محصول تولیدى، پس از راه اندازى خط تولید كارخانه، از مركز تحقیقات ساختمان و مسكن الزامى است.موضوع: فن و ساختمان،
وبلاگی ساده برای دانشجویان معماری
.
بدون شک در دنیای امروز یکی از تاثیرگذارترین بخش های آموزشی،در فضاهای مجازی صورت می گیرد.در شرایطی که جست و جوی مطالب به شیوه های سنتی در دنیای مدرن امروز تا حدی اجتناب ناپذیر می نماید ،اما نمی توان نقش پررنگ محیط های مجازی را نادیده گرفت.شاید امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در گسترش دانش و ارتباطات دراین گونه فضاها،امکان به اشتراک گذاشتن نظرات و دیدگاه های انسان امروزی است.
متاسفانه آنچه در دنیای مجازی امروز شاهد آن هستیم،گسترش و انتشار موضوعات بدون در نظر گرفتن نیازهای خاص زمان است.اطلاعاتی فاقد طبقه بندی که به علت عدم درک درست از نیازاقشار مختلف ،صرفا به اشتراک گذارده می شوند و این گونه محیط ها ازآنجا که برنامه ی هدف داری بر روح موضوعاتشان حاکم نیست ،اغلب پس از مدتی بدون کارآیی و نتیجه ای تاثیرگذار عمرشان به پایان می رسد.
آنچه پرواضح است فقروبلاگ های علمی در حوزه های تخصصی دانش امروزیست.محیط هایی که اساس آن ها برپایه ی برنامه ای جامع و تاثیرگذار شکل گرفته باشد.
'یک نقطه گریز'' با رویکردی آگاهانه در جهت پیشرفت دانش و به اشتراک گذاری آن در حوزه ی تخصصی معماری ایجاد گردیده است.فضایی که مرزهای آن تمامی علاقه مندان به معماری را گرد هم می آورد و در قالب فضایی علمی، پیرامون مسائل مرتبط با معماری به گفت و گو می نشیند.
آدرس اصلی سایت www.onevp.ir
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به Onevp.ir - یک نقطه گریز است. || طراح قالب avazak.ir