تبلیغات
Onevp.ir - یک نقطه گریز - سقف مجوف بتن مسلح با استفاده از بلوك تو خالى ماندگار، از جنس پلى پروپلین

سقف مجوف بتن مسلح با استفاده از بلوك تو خالى ماندگار، از جنس پلى پروپلین

1392/01/16
17:04
پوریا مژده


سقف هاى بتن مسلح به دلیل نیاز به كنترل تغییر شكل ها و ترك ها، بسیار مورد توجه و گاه محدود به دهانه هاى كوچك مى شوند. حال اگر بتوان مقطع سقف هاى بتن مسلح، به ویژه دال ها را به نحوى بهبود بخشید كه بتواند علاوه بر تأمین ضوابط كنترلى، در دهانه هاى بزرگ نیز مجاز به استفاده باشد و هم چنین در مقایسه با دال هاى مشابه از وزن كمترى برخوردار باشد، مى توان به شیوه جدیدى در روش اجراى دال‌هاى بتن مسلح دست یافت. سقف هاى مجوف بتن مسلح، از دولایه بتن مسلح تشكیل شده است كه در بالا و پائین دال و بطور گسترده قرار  مى گیرد و حد فاصل این دو لایه با نوعى بلوك توخالى U-BOOT‌كه از جنس پلى اتیلن مى باشد، ، ماندگار به نام پر شده است. این محصول همانند بلوك هاى سفالى یا پلى استایرن داراى هندسها ى مكعبى اما مجوف مى باشد كه ‌با‌‌‌‌ توجه به نیاز پروژه و محاسبات طراحى، ابعاد مختلفى دارند. در روند اجراى دال هاى مجوف با استفاده از
 U-BOOT، پس از آرماتورگذارى لایه زیرین،  U-BOOTها کنار هم روى شبكه آرماتور زیرین قرار گرفته و پس ازقرارگیرى آرماتورهاى برشى میانى و همچنین آرماتوربندى لایه فوقانى، بتن روئى ریخته شود. در نهایت مقطع دال به صورت شكل I در آمده و عملكرد بهترى نسبت به مقطع مستطیل كامل خواهد داشت. آن چه جزء مزایاى این دال شمرده مى شود، عدم حضور تیر در دال حاصله مى باشد كه البته با توجه به نیاز طراحى، ممكن است تمهیدات خاصى جهت تأمین تیرهاى پنهان انجام شود.
همچنین از آن جا كه در برخى از پروژه هاى بزرگ، فواصل زیاد ستون ها و امكان تعبیه دهانه بزرگ به جهت تأمین پاركینگ در ساختمان را ایجاب مى كند، مى توان سیستم فوق را به عنوان گزینه مناسبى براى اجرا در چنین پروژه هائى معرفى نمود.
 
در مورد این سقف ها آنچه مورد اهمیت است امكان اجراى تأسیسات، نحوه دسترسى به آن ها و بهره گیرى از فضاى مجوف بلوك ها است كه بنا به نیاز پروژه و نظرطراح تأمین مى شود.
این سقف در زمینه انرژى، حریق، آكوستیك و سازه درمركز تحقیقات ساختمان و مسكن بررسى گردیده و حیطه الزامات مربوطه مورد تأیید میباشد.الزامات اجراى سقف مجوف بتن مسلح با استفاده از بلوك توخالى ماندگار از جنس پلى پروپیلن

U-BOOT نوعى قالب ماندگار از جنس پلى پروپیلن براى ساخت سقف هاى بتن مسلح دوطرفه مجوف به شمار مى رود.
-2 در طراحى و اجراى سقف هاى حاصل از این روش، رعایت كلیه الزامات مربوط به طرح لرزه ا‌ى، مطابق با  2800-84 و ویرایشهاى بعد از آن، الزامى است. استاندارد در صورتیكه این سقف به عنوان دال تخت مدنظر قرار مى گیرد، استفاده از دیوار برشى در طرح لرزه ا‌ى الزامى است.
-3 رعایت كلیه ضوابط مبحث نهم مقررات ملى درخصوص طرح و محاسبه سقف ها الزامى است.
-4 تحلیل و طراحى قطعات بتن مسلح، به همراه آرماتور گذارى هاى خمشى و برشى، بر مبناى روشهاى معتبر شناخته شده و آئین نامه هاى معتبر بتن مسلح، صورت پذیرد.
-5 منظور نمودن بارهاى حین اجرا در استفاده از این نوع قالب ضرورى است.
-6 مشخصات فنى قالب ماندگار پلى پروپیلن باید بر مبناى استاندارد  BBA انگلستان تأمین شود.
-7 رعایت مشخصات فنى مربوط به میل گرد و بتن مورد استفاده در سقف، هم چنین ضوابط آرماتوربندى و بتن ریزى، مطابق مبحث نهم مقررات ملى ساختمان الزامى مى باشد.
-8 درنظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب كلیه اقلام تأسیسات مكانیكى و برقى در مرحله طراحى و اجراى سقف، ضرورى است.
-9 رعایت تمامى ضوابط و مقررات مربوط به محیط زیست، مطابق با استانداردهاى معتبر بین ا لمللى الزامى است.
-10 رعایت الزامات مبحث 19 مقررات ملى ساختمان، جهت صرفه جویى در مصرف انرژى الزامى است.
-11 رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مركز تحقیقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با درنظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، كاربرى و وظیفه عملكردى عنصر ساختمانى ضرورى است.
-12 صدابندى هوابرد و كوبهاى سقف بین طبقات مى بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملى ساختمان تامین گردد.
موضوع: فن و ساختمان،
وبلاگی ساده برای دانشجویان معماری
.
بدون شک در دنیای امروز یکی از تاثیرگذارترین بخش های آموزشی،در فضاهای مجازی صورت می گیرد.در شرایطی که جست و جوی مطالب به شیوه های سنتی در دنیای مدرن امروز تا حدی اجتناب ناپذیر می نماید ،اما نمی توان نقش پررنگ محیط های مجازی را نادیده گرفت.شاید امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در گسترش دانش و ارتباطات دراین گونه فضاها،امکان به اشتراک گذاشتن نظرات و دیدگاه های انسان امروزی است.
متاسفانه آنچه در دنیای مجازی امروز شاهد آن هستیم،گسترش و انتشار موضوعات بدون در نظر گرفتن نیازهای خاص زمان است.اطلاعاتی فاقد طبقه بندی که به علت عدم درک درست از نیازاقشار مختلف ،صرفا به اشتراک گذارده می شوند و این گونه محیط ها ازآنجا که برنامه ی هدف داری بر روح موضوعاتشان حاکم نیست ،اغلب پس از مدتی بدون کارآیی و نتیجه ای تاثیرگذار عمرشان به پایان می رسد.
آنچه پرواضح است فقروبلاگ های علمی در حوزه های تخصصی دانش امروزیست.محیط هایی که اساس آن ها برپایه ی برنامه ای جامع و تاثیرگذار شکل گرفته باشد.
'یک نقطه گریز'' با رویکردی آگاهانه در جهت پیشرفت دانش و به اشتراک گذاری آن در حوزه ی تخصصی معماری ایجاد گردیده است.فضایی که مرزهای آن تمامی علاقه مندان به معماری را گرد هم می آورد و در قالب فضایی علمی، پیرامون مسائل مرتبط با معماری به گفت و گو می نشیند.
آدرس اصلی سایت www.onevp.ir
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به Onevp.ir - یک نقطه گریز است. || طراح قالب avazak.ir