تبلیغات
Onevp.ir - یک نقطه گریز - سیستم قالب بندى ساختمان هاى بتن آرمه

سیستم قالب بندى ساختمان هاى بتن آرمه

1392/01/16
17:01
پوریا مژده
سرعت قالب بندى در ساخت ساختمان هاى بتن مسلح، یكى از عوامل مهم و قابل تأمل در ارزیابى سرعت، كیفیت و هزینه یك پروژه محسوب مى شود و هرچه با مدیریت و كنترل صحیح در اجراى سایر مراحل پروژه، بتوان قالب بندى را نیز سریعتر، دقیقتر و ساده تر انجام داد، قطعاً مى توان سرعت اجراى پروژه را بهبود بخشید. سیستم قالب بندى ساختمان هاى بتن مسلح، یكى از شیوه هاى سیستماتیك در اجراى صنعتى سازه هاى دیوار باربر بتن مسلح به شمار مى رود.  در این سیستم بتنى درجا، پس از قالب بندى یكپارچه فلزى تمام دیوارهاى خارجى و داخلى به طور هم زمان و بتن ریزى آن ها، قالبب ندى  یكپارچه سقف انجام و سپس بتن دال سقف به صورت درجا اجرا خواهد شد.  این سیستم از اجزاى اصلى شالوده بتنى درجا، دیوارها و سقف هاى بتنى اجرا شده در محل كارگاه، قاب ها یا پیش قاب هاى درها و پنجره هاى كار گذاشته شده در دیوارها قبل از بتن ریزى آن ها، و مدارهاى
تأسیسات مكانیكى و برقى كار گذاشده شده در دیوارها و سقف ها تشكیل مى شود.
در این شیوه اجرایى، مدارهاى توزیع تأسیسات مكانیكى و برقى، بازشوها در سقف و دیوارها، با توجه
به نقشه هاى طراحى، در هنگام قالب بندى یكپارچه فلزى پیش بینى مى شود، به گونه ا ى كه پس از اتمام بتن ریزى و قالب بردارى، ساختمان آماده نصب سرویس، شیشه و نقاشى بوده و هیچ گونه عملیات بنائى در آن صورت نخواهد گرفت.
سازه حاصل از این روش اجرا، یك سازه بتن مسلح با دیوارهاى باربر و برشى مى باشد كه انطباق و سازگارى كامل با آئین نامه ها و استانداردهاى معتبر شناخته شده ملى یا بین ا لمللى دارد. سازه مذكور را مى توان در شرایط مختلف لرزه خیزى و اقلیمى كشور مورد استفاده قرار داد. اگر چه لازم است ضوابط خاصى را در نحوه میلگرد گذارى سازه و اتصالات آن ، با توجه به میزان شكل پذیرى مورد نیاز،
در طول مراحل و اجرا به عمل آورد. شایان ذكر است، با توجه به قابلیت هاى بتن مسلح در پاسخگویى به نیازهاى ساختمان از نظر مباحثى مانند حریق، سیستم مذكور، یكى از گزینه هاى بسیار مطلوب
به شمار مى رود. ولى به منظور صرفه جویى در مصرف انرژى حتماً باید تمهیدات لازم براى عایقكارى حرارتى جداره هاى خارجى ساختمان به عمل آید. به هر حال كلیه ضوابط و الزامات مندرج در تمامى مباحث مقررات ملى ساختمان باید به طور كامل رعایت شود. هم چنین با توجه به صاف و هموار بودن سطح بتن پس از برداشت قالب ها، لازم است در صورت نیاز به اجراى نما و نازك كارى هاى متنوع، تمهیدات به خصوص براى این منظور انجام شود. این روش اجرا، در مركز تحقیقات ساختمان و مسكن
مورد ارزیابى قرار گرفته و كاربر آن در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز است.


 
الزامات طراحى و اجراى سیستم قالب بندى ساختمان هاى بتن آرمه

-1 این سیستم یك شیوه اجراى قالب بندى براى سازه هاى بتن مسلح با سیستم دیوارهاى باربر و سقف و دال تخت، به شمار مى روند.
-2 استفاده از این روش، در كلیه پهنه هاى لرزه خیزى ایران و با رعایت سطح شكل پذیرى مورد انتظار و حداكثر ارتفاع مجاز مطابق استاندارد 2800  بلامانع است.
-3 رعایت ضوابط قالب بندى و قالب بردارى اجزاء سازه ا ى مطابق با مبحث نهم مقرارت ملى  ساختمان الزامى است.
-4 مشخصات بتن مورد استفاده در اجراى سازه هاى بتن مسلح با این روش، هم چنین مشخصات فنى و اجرایى آرماتوربندى و بتن ریزى باید مطابق مبحث نهم مقررات ملى ساختمان صورت گیرد.
-5 پیش بینى لازم باید براى اجراى تأسیسات مكانیكى و برقى در مرحله طراحى و اجراى سازه بتن مسلح صورت گرفته و تمهیدات لازم براى دسترسى به این تأسیسات به عمل آید.
-6 در صورتى كه دیوارهاى جداكننده از نوع دیوارهاى بتنى درجا نبوده و از سایر جداگرها استفاده
خواهد شد، لازم است جزییات مناسب در محل اتصال این دیوارها به سازه، مطابق با استاندارد 2800 و سایر مراجع معتبر، طراحى و اجرا شود.
-7 به علت صیقلى بودن سطح بتنى، لازم است تمهیدات لازم براى اجراى نازك كارى و نماسازى بر
روى این سطوح صورت گیرد.
-8 تمهیدات لازم متناسب با شرایط اقلیمى مختلف كشور در اجراى سازه بتن مسلح در نظر گرفته شود.
-9 لازم است تمهیدات خاص براى عایقكارى دیوارهاى خارجى مطابق الزامات مبحث 19 مقررات ملى ساختمان انجام گیرد.
-10 رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و هم چنین الزامات نشریه شماره 444 مركز تحقیقات ساختمان و مسكن، مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق، با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربرى و وظیفه عملكردى عنصر ساختمانى الزامى است.
-11 صدابندى هوابرد جداكننده هاى بین واحدهاى مستقل و پوسته خارجى ساختمان و صدابندى سقف بین طبقات مى بایست مطابق مبحث 18 مقررات ملى ساختمان تأمین شود.

 
موضوع: فن و ساختمان،
وبلاگی ساده برای دانشجویان معماری
.
بدون شک در دنیای امروز یکی از تاثیرگذارترین بخش های آموزشی،در فضاهای مجازی صورت می گیرد.در شرایطی که جست و جوی مطالب به شیوه های سنتی در دنیای مدرن امروز تا حدی اجتناب ناپذیر می نماید ،اما نمی توان نقش پررنگ محیط های مجازی را نادیده گرفت.شاید امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در گسترش دانش و ارتباطات دراین گونه فضاها،امکان به اشتراک گذاشتن نظرات و دیدگاه های انسان امروزی است.
متاسفانه آنچه در دنیای مجازی امروز شاهد آن هستیم،گسترش و انتشار موضوعات بدون در نظر گرفتن نیازهای خاص زمان است.اطلاعاتی فاقد طبقه بندی که به علت عدم درک درست از نیازاقشار مختلف ،صرفا به اشتراک گذارده می شوند و این گونه محیط ها ازآنجا که برنامه ی هدف داری بر روح موضوعاتشان حاکم نیست ،اغلب پس از مدتی بدون کارآیی و نتیجه ای تاثیرگذار عمرشان به پایان می رسد.
آنچه پرواضح است فقروبلاگ های علمی در حوزه های تخصصی دانش امروزیست.محیط هایی که اساس آن ها برپایه ی برنامه ای جامع و تاثیرگذار شکل گرفته باشد.
'یک نقطه گریز'' با رویکردی آگاهانه در جهت پیشرفت دانش و به اشتراک گذاری آن در حوزه ی تخصصی معماری ایجاد گردیده است.فضایی که مرزهای آن تمامی علاقه مندان به معماری را گرد هم می آورد و در قالب فضایی علمی، پیرامون مسائل مرتبط با معماری به گفت و گو می نشیند.
آدرس اصلی سایت www.onevp.ir
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به Onevp.ir - یک نقطه گریز است. || طراح قالب avazak.ir