تبلیغات
Onevp.ir - یک نقطه گریز - آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای

آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای

1390/10/5
10:49
پوریا مژده

بقچه پرسپکتیو

اگر دوربین عکاسی را کاملا عمود بر زمین و موازی با ضلع روبرویی  یک ساختمان قرار دهیم و  یک عکس بگیریم . نتیجه بدست  آمده یک تصویر با  پرسپکتیو یک نقطه ای میشود
یعنی همه دیوارها و ضلع های ساختمان به سمت یک نقطه  حرکت میکنند.

و به معنای دیگر محور ایکسX  ساختمان موازی با صفحه دوربین عکاسی  و محور Z  که همان ارتفاع  ساختمان است نیز  موازی با  صفحه دوربین عکاسی  هستند وتنها محوری که  صفحه دوربین را قطع میکند و به سمت ما می آید  یا به اصطلاح از ما دور میشود و به سمت نقطه گریز میرود محور Y است
از این جهت به این نوع پرسپکتیو ، پرسپکتیو یک نقطه ای میگویند زیرا همه اجزای در راستای محور Y به سمت یک نقطه می روند

ابتدا به تعریف چند موضوع می پردازیم
خط p.p ............................. پرده تصویر
خط HL ............................. خط افق
خط GL ............................. خط زمین
نقطه sp ........................... چشم ناظر
نقطه vp ......................... نقطه گریز

بقچه پرسپکتیو

P.P  پرده تصویر است که شکل بر روی آن ترسیم یا بوجود میآید که در انسان همان چشم میشود و در مثال بالا همان لنز یا صفحه دوربین عکاسی می باشد

خط افق H.L: خطی است که در راستای دید ماست و همیشه vp ( نقطه گریز ) بر روی آن قرار دارد و در پرسپکتیو یک نقطه ای در راستای sp (ناظر‌) قرار دارد. خط افق به میزان قد ناظر بستگی دارد بعنوان مثال خط افق دید یک پسر بچه از خط افق دید یک فرد قد بلند در سطح بالاتری قرار دارد

خط زمینG.L : همان زمین زیر پای ناظر است که شی بر روی آن قرار دارد

نکته: هر چقدر قد ناظر بلند تر باشد فاصله بین خط افق و خط زمین از دید او بیشتر است و بلعکس

برای ترسیم یک شی در نمای پرسپکتیو ابتدا باید پلان شکل را ترسیم کنیم و سپس ارتفاع آن را
بدین منظور مانند شکل زیر خطوط مورد نیاز را ترسیم و پلان شی مورد نظر را در پشت پرده تصویر قرار میدهیم و با حروف لاتین برای سهولت کار نامگذاری میکنیم (  توجه شی ما میتواند از پرده تصویر فاصله بگیرد که ما پیش فرض شکل را چسبیده به پرده تصوییر  قرار میدهیم )

بقچه

فاصله خط افق H.L با خط زمین G.L برابر است با قد ناظر که معمولا آن را 2 متر  تصور میکنیم و بخاطر بزرگی اعداد  کلیه واحد ها را به نسبت مساوی ( مثلا  یک صدم )  کوچک میکنیم
فاصله ناظر S.p  با شکل را هم به طور پیش فرض 3 متر لحاظ میکنیم و بر روی کاغذ آن را بافاصله 3 سانتی  مشخص میکنیم

 اولین مرحله بدست آوردن نقطه گریز است  که طبق شکل زیر  از  ناظر خطی عمود میکنیم به خط افق و هر کجا خط افق را قطع کرد آن نقطه را نقطه گریز V.P نامگذاری میکنیم

بقچه

مرحله بعدی بدست آوردن  پاره خط های AC و BC  است که ابتدا باید نقاط A  وB را که روی پرده تصویر قرار دارند بدست بیاوریم ،
به طوری کلی برای بدست آوردن تصویر یک نقطه (نقطه ای که بر روی پرده تصویر است ) ابتدا از نقطه مورد نظر وصل میکنیم به نقطه ناظر  S.P تا  پرده تصویر را قطع کند، سپس از همان نقطه طلاقی با پرده تصویر خطی عمود میکنیم به خط زمین و نقطه بدست آمده بر روی خط زمین تصویر همان نقطه در نمای  پرسپکتیو میشود 

نکته : کلیه نقاط موجود در شکل که بر روی پرده تصویر قرار نگرفته اند را  به روش بالا بدست می آوریم  با این تفاوت که عمود نمیکنیم بر خط زمین بلکه عمود میکنیم بر پاره خطهای که میدانیم نقاط روی آن قرار میگیرند 
چون نقاط A و B  چسبیده به پرده تصویر هستند محل برخورد خط اتصال آن به ناظر با پرده تصویر دقیقا  همان نقاطAو B میشود پس میتوان به صورت قراردادی زین پس برای بدست آوردن تصویر نقاطی که بر روی پرده تصویر هستند از خود همان نقاط مستقیم عمود کنیم بر روی خط زمین ...

حال از نقطه  A به نقطه گریز V.Pوصل میکنیم و همین کار را برای نقطه B انجام میدهیم زیرا هر دو نقطه امتدادشان به سمت نقطه گریز میرود.... هم اکنون میدانیم که پاره خط AC   بر روی خط سمت راست و پاره خط  BD بر روی خط سمت چپ قرار دارند

بقچه

مرحله بعدی مشخص کردن جای نقاط  D  و  C بر روی دو خط ذکر شده  در بالا( B  V.P   و  A  V.P) است تا اندازه این دو پاره خط بدست بیاید
طبق قسمت گفته شده در مرحله قبل نقطه D را بدست می آوریم با این تفاوت که هر کجا خط عمود شده پاره خط B V.P را قطع کرد آن نقطه  میشود نقطه D چون نقطه D شکل ما بر روی این پاره خط قرار دارد نه خط زمین
نقطه  C را نیز میتوان از همین روش بدست آورد ولی چون نقطه C  با D در یک راستا و موازی خط افق H.L هستند میتوانیم برای سریعتر رسم کردن از نقطه D که بدست آورده ایم خطی به موازات خط افق رسم کنیم و هر کجا که پاره خط A V.P را قطع کرد نقطه C شکل ما بدست آید مانند شکل

بقچه

در این مرحله تقریبا کار کشیدن پلان شکل تمام شده و فقط کافیست نقاط بدست آمده را به همدیگر وصل کنیم تا پلان شکل در نمای پرسپکتیو مشخص شود مانند شکل

بقچه

مرحله آخر ارتفاع دادن به شکل است در نمای پرسپکتیو فقط بر روی پرده تصویر ارتفاع به اندازه واقعی دیده میشود
بعنوان مثال اگر شکلی  2 سانتیمتر ارتفاع داشته باشد فقط مجازیم نقاطی که بر روی پرده تصویر قرار گرفته اند  را ارتفاع 2 سانتیمتری به آنها بدهیم برای بدست آوردن ارتفاع نقاط دیگر مانند C  ابتدا از نقطهA که بر روی پرده تصویر قرار گرفته،  بر فرض اینکه ارتفاع شکل 2 سانتیمتر باشد به صورت عمود به اندازه 2 سانتیمتر ارتفاع میدهیم و سپس آن را به نقطه گریزV.P وصل میکنیم ( طبق شکل )حال میدانیم کلیه نقاط موجود بر روی پاره خط AC ارتفاعشان  از خط وصل شده بالاتر نیست و برای بدست آوردن ارتفاع نقطه C کافیست از نقطه C  به صورت عمود ارتفاعی تا خط ذکر شده ترسیم کنیم طبق شکل زیر

بقچه

آموزش ارتفاع در بخش پرسپکتیو دو نقطه ای به صورت کاملتر توضیح داده شده

منبع : www.boghcheh.com

موضوع: آموزشی،
برچسب ها: پرسپکتیو در هندسه، هندسه 2، هندسه 2 معماری، هندسه ترسیمی 2، هندسه ترمسی، هندسه ترسیمی، آموزش هندسه ترسیمی، آموزش پرسپکتیو، آموزش هندسه 2، آموزش پرسپکتیو 2 نقطه ای، آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای، آموزش پرسپکتیو 1 نقطه ای، پرسپکتیو یک نقطه ای، آموزش پرسپکتیو 1 نقطه ایی، پله گرد، پرسپکتیو سه نقطه ای، پلان پله، اموزش پرسپکتیو، پلان پله گرد، دانلود کتاب پرسپکتیو، کتاب پرسپکتیو، دانلود آموزش پرسپکتیو، آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای، آموزش پرسپكتیو، پرسپکتیو کاوالیر، پرسپکتیو دیمتریک، عکس پله گرد، برسبکتیو، کتاب آموزش پرسپکتیو، روش ترسیم پرسپکتیو، آموزش ترسیم پرسپکتیو، طراحی پله گرد، آموزش کشیدن پرسپکتیوجنرال، پرسپکتیو 3 نقطه، دانلود کتاب آموزش پرسپکتیو، دانلود کتاب عکس پرسپکتیو دونقطه ای، آموزش رسم پرسپکتیو، نحوه رسم پرسپکتیو، برسبکتیو سه نقطه ی، دانلود رایگان اموزش پرسپکتیو، کتاب پرسپکتیو 2نقطه ای، رسم پرسپکتیو دونقطه فرار، پلان و نمای پله ی گرد، پرسپکتیو پله، پرسپکتیو1 نقطه ای، اموزش پرسپکتیوسه نقطه ای، راه پله گرد، روش ترسیم پلان ایزومتریک، پرسپکتیوپله، پرسپکتیو داخلی، دانلود آموزش پرسپكتیو، عکس پرسپکتیو 3نقطه ای، جزوه آموزش پرسپکتیو، تصاویر پرسپکتیو 3 نقطه، دانلود كتاب پرسپكتیو، روش ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای، پرسپکتیودونقطه ای، اموزش رسم پرسپکتیو دستی ازاد همراه با، پرسپکتیو دو نقطه ای داخلی و خارجی، پرسپکتیو پله گرد، رسم پرسپکتیو ایزومتریک، نقشه پله گرد، دانلود كتاب آموزش پرسپكتیو،
وبلاگی ساده برای دانشجویان معماری
.
بدون شک در دنیای امروز یکی از تاثیرگذارترین بخش های آموزشی،در فضاهای مجازی صورت می گیرد.در شرایطی که جست و جوی مطالب به شیوه های سنتی در دنیای مدرن امروز تا حدی اجتناب ناپذیر می نماید ،اما نمی توان نقش پررنگ محیط های مجازی را نادیده گرفت.شاید امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در گسترش دانش و ارتباطات دراین گونه فضاها،امکان به اشتراک گذاشتن نظرات و دیدگاه های انسان امروزی است.
متاسفانه آنچه در دنیای مجازی امروز شاهد آن هستیم،گسترش و انتشار موضوعات بدون در نظر گرفتن نیازهای خاص زمان است.اطلاعاتی فاقد طبقه بندی که به علت عدم درک درست از نیازاقشار مختلف ،صرفا به اشتراک گذارده می شوند و این گونه محیط ها ازآنجا که برنامه ی هدف داری بر روح موضوعاتشان حاکم نیست ،اغلب پس از مدتی بدون کارآیی و نتیجه ای تاثیرگذار عمرشان به پایان می رسد.
آنچه پرواضح است فقروبلاگ های علمی در حوزه های تخصصی دانش امروزیست.محیط هایی که اساس آن ها برپایه ی برنامه ای جامع و تاثیرگذار شکل گرفته باشد.
'یک نقطه گریز'' با رویکردی آگاهانه در جهت پیشرفت دانش و به اشتراک گذاری آن در حوزه ی تخصصی معماری ایجاد گردیده است.فضایی که مرزهای آن تمامی علاقه مندان به معماری را گرد هم می آورد و در قالب فضایی علمی، پیرامون مسائل مرتبط با معماری به گفت و گو می نشیند.
آدرس اصلی سایت www.onevp.ir
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به Onevp.ir - یک نقطه گریز است. || طراح قالب avazak.ir